dimecres, 26 de gener de 2011

Cobrament rebuts de material i de l'Associació Cultural de Granollers


Durant aquest curs haureu pogut comprovar que no se us ha carregat encara cap rebut per concepte de material ni d’activitats de l’Associació Cultural de Granollers.
Aquest fet es deu a que enguany l’AMPA gestionarà els rebuts i els fraccionarà per tal que a les famílies  els resulti mes còmode fer-hi front.
El material escolar necessari puja un total de 60 € i les activitats de l’Associació Cultural 23,50€. Aquests imports es distribuiran de la següent forma:

1  de Febrer: 20 € corresponents a  1/3 del material escolar.

1 de  Març: 20 € corresponents a 1/3 del material i 11,75 € corresponents a la meitat de l’import de les activitats de l’Associació Cultural.En total 31.75 €

1 d’Abril : 20 € corresponents a 1/3 del material i 11,75 € corresponents a la meitat de l’import de les activitats de l’Associació Cultural. En total 31.75 €

Aquells que tingueu domiciliats els rebuts se us cobrarà directament. Per aquelles famílies que no els tinguin domiciliats heu de  fer l’ingrés al número de compte  2013 0252 49 0200423457 de  CATALUNYA CAIXA, del que n’és titular l’AMPA.
Indicant en l’ingrés el nom del alumne,  i el concepte: Material escolar.

Cap comentari: