Què fem?

L'AMPA té diverses funcions:

 • És el principal interlocutor entre els pares dels alumnes i el Consell Escolar del Centre, a través de la figura del seu president que actua de representant de l’associació.

 • Recull les inquietuds dels pares envers els aspectes que puguin afectar a l’activitat escolar dels seus fills, analitza i proposa solucions, defensant-les, si és necessari, en front del consell escolar.

 • Administra i gestiona els recursos econòmics que aporten els associats, és a dir, les mares i pares dels alumnes.


A més d'actuar com a vincle entre el col·lectiu de pares i l'escola, l'AMPA gestiona i organitza directament moltes altres activitats importants:

 • Activitats extraescolars (esportives i educatives).

 • Venda de bates i equipament esportiu.

 • Serveis d'acollida matinal i de tarda.

 • Servei de menjador.

 • Projecte de reutilització de llibres.

 • Festes i sortides.

  ULTIMES ACTUACIONS DE L'AMPA

  Des de l’AMPA s’intenta ajudar en el màxim possible a que l’estada i l’aprenentatge dels nostres fill a l’escola sigui la millor possible i així mateix ajudar en tot allò que sigui necessari. Algunes actuacions durant al llarg dels últims anys han sigut ajudar econòmicament a millorar l’aula de musica, renovar les cortines de infantil o ajudar en la creació de l’aula de ràdio; tanmateix enguany s’ha impulsat la millora dels accessos a infantil per facilitar en lo possible l’entrada al recinte els dies de pluja.

  De la mateixa manera estem amb contacte continu amb l’ajuntament i l’escola per tal de col·laborar tots conjuntament i cap a la mateixa direcció i aconseguir els màxims beneficis possibles per als nostres petits amb la participació de tots.

  Cap comentari: