dimecres, 24 d’octubre de 2012

Nou preu del material textil

Des del passat 1 d'octubre, s'han variat els preus del material tèxtil, degut a l'augment del IVA.
Podeu consultar els preus al següent enllaç  documents.
Així mateix us recordem que les famílies que pertanyen a l'AMPA , així com les famílies nombroses tenen descompte. Cal presentar el rebut de pagament de la quota de l'AMPA en el primer cas i el carnet de família nombrosa en el segon, per tal que es puguin aplicar els descomptes corresponents.

dilluns, 15 d’octubre de 2012

Distribució dels rebuts de l'AMPA durant el curs 2012-13

Benvolgudes famílies associades:
Tal i com venim fent en els dos darrers anys, es voluntat d’aquesta Associació, seguir
aprofundint en la gestió directa de totes les aportacions que fem les famílies, per el
normal desenvolupament de l’activitat docent.
Així mateix, aquest fet permet una distribució en mes terminis dels rebuts, per fer mes
còmode el pagament dels mateixos. Aquesta circumstància es especialment important
en el cost de les colònies escolars .
L’objectiu darrer, d’aquesta mes gran comoditat de pagament, es afavorir la
participació en les colònies del 100% del alumnat, donada la seva importància,
educativa, curricular i de dinàmica interna de relació de grup.
En el quadre de darrera, podeu veure, els terminis dels diferents rebuts, així com el
cost global, de cada un dels conceptes de despesa.
1. Material escolar
2. Activitats programades per l’Associació Cultura de Granollers, en el CCVV.
3. Colònies escolars, diferenciades per cicles.
4. Sortides d’un sol dia.
5. Quota de família associada al AMPA.
Els imports mensuals agrupats en un sol rebut, us seran carregats en compte, els dies 5 de
cada mes corresponent segons el quadre posterior, per l’AMPA. Totes aquelles famílies que
no tingueu domiciliats els rebuts, haureu de passar abans del dia 5 del mes, per l’oficina
d’UNNIM, de Vilanova, a fer l’ingrés corresponent al quadre, al compte corrent del AMPA, núm. 2059 - 0524 - 13 - 8000043617

Podeu consultar el quadre de pagament al següent enllaç: DOCUMENTS/REBUTS DE L'AMPA

El dia 25 d’Octubre tindrà lloc l’Assemblea general del Ampa, i podrem debatre i ampliar els
diferents punts del quadre de despesa, i aprovar la modificació del Estatuts de la nostre
Associació, per adaptar-los a les noves realitats.

dilluns, 1 d’octubre de 2012

Menús mes d'octubre 2012

Ja teniu penjats al bloc els menús que es serviran durant el mes d'octubre a l'escola Mestres Munguet-Cortés.
Us els podeu descarregar en pdf a la pestanya de menjador